Múa lân khai trương – Múa lân sư rồng khai trương là hoạt động thường xuyên được sử dụng trong phần lớn các sự kiện khai trương, động thổ, hoạt náo nhằm thu hút sự chú ý của dân cư và công chúng. Hoạt động múa lân rất đa dạng và phong phú, tuy nhiên doanh nghiệp có thể lựa chọn quy mô múa lân phù hợp với quy mô khai trương.

Múa rồng khai trương

Múa lân sư rồng khai trương 1: Song lân hồng phát

Múa lân sư rồng khai trương 2: Tứ quý lân đại phát

Trống hội – lân sư rồng khai trương hồng phát

0934103279